Κλείσιμο
Πληροφορίες
Γλώσσα
Γλώσσα
Κερδίστε έκπτωση 10%

με  την εγγραφή  σας στο newsletter

Γλώσσα
Το καλάθι μου

Πολιτική Επιστροφών

 

Δικαίωμα υπαναχώρησης / Επιστροφή προϊόντος

Ο πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση εντός 14 ημερολογιακών ημερών, οι οποίες εκκινούν από τον χρόνο παράδοσης του προϊόντος (στον πελάτη ή στον μεταφορέα που ο τελευταίος υποδεικνύει), επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση, είτε δωρεάν με την εταιρία courier που υποδεικνύει η Εταιρεία, είτε επιβαρυνόμενος με τα έξοδα επιστροφής και τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών. 

Ο πελάτης θα πρέπει εντός της ως άνω προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών να στείλει έγγραφη δήλωση υπαναχώρησης ακόμα και άνευ αιτιολογίας. Επίσης η επιστροφή – αποστολή των προϊόντων εντός της ως άνω προθεσμίας στην αρχική τους κατάσταση θεωρείται ως εμπρόθεσμη υπαναχώρηση.

Η δήλωση αποστέλλεται εγγράφως χρησιμοποιώντας την Φόρμα Επιστροφής

Μετά την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο πελάτης θα λαμβάνει sms στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει με την επιβεβαίωση της υπαναχώρησης.

Τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης ήτοι της αποστολής της ως άνω δήλωσης με έξοδα και ευθύνη του πελάτη στη διεύθυνση: «ISO-PLUS  Συμπληρώματα Διατροφής, Αθλητικά είδη Α.Ε.» Λεωφόρος Συγγρού αρ. 236 Καλλιθέα Αττικής.

Η επιστροφή των προϊόντων και  η υπαναχώρηση γίνεται δεκτή μόνο και εφόσον τα προϊόντα προς επιστροφή, κατά τη παραλαβή τους από την Εταιρεία είναι στην ίδια φυσική και αρχική κατάσταση.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης, πέρα των ως άνω,  δεν εφαρμόζεται και κατ’ επέκταση δεν γίνεται δεκτή η επιστροφή προϊόντων στις κάτωθι περιπτώσεις:

  • Στις περιπτώσεις που το τίμημα των προϊόντων έχει καταβληθεί στην έδρα της εταιρείας και ταυτόχρονα, αυτά έχουν παραληφθεί από την έδρα της εταιρείας
  • Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί ή αποσφραγισθεί
  • Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα που παραδίδονται δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή μόλις αποσφραγιστούνγια λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής 
  • Στις περιπτώσεις προμήθειας τροφίμων, ποτών ή άλλων αγαθών, που προορίζονται για τρέχουσα κατανάλωση και εν γένει σε περίπτωση αναλώσιμων προϊόντων εφόσον αυτά έχουν ανοιχτεί.
  • Στις περιπτώσεις που προϊόντα μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα

Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης εκ μέρους του πελάτη και παραλαβής των προϊόντων από την Εταιρεία σύμφωνα με τα ως άνω, η εταιρεία έχει την υποχρέωση επιστροφής  των χρημάτων που είχε καταβάλει ο πελάτης κατά την εκτέλεση της παραγγελίας συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αρχικής αποστολής παράδοσης στον πελάτη, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των προϊόντων, σύμφωνα με τα ως άνω, από την εταιρεία. Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έγινε και η καταβολή τους εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά με τον πελάτη.

Ρητώς συμφωνείται και ο πελάτης παρέχει ήδη την ανέκκλητη εντολή και συναίνεσή του προς τούτο, ότι η εταιρεία δικαιούται να παρακρατά από το επιστρεφόμενο ποσό τα έξοδα επιστροφής (εφόσον το/ τα προϊόντα επιστρέφονται στην εταιρία με μη ενδεδειγμένο μέσο, όπως η συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών courier) οποία βαρύνουν τον πελάτη  καθώς και τυχόν αποζημίωση σε περίπτωση καταστροφής, φθοράς ή βλάβης του προϊόντος ή απομείωσης της αξίας του προϊόντος οφειλόμενης σε ενέργειες του πελάτη. Η Εταιρεία σε κάθε περίπτωση δικαιούται να αξιώνει με κάθε νόμιμο τρόπο κάθε ποσό που ζημιώθηκε (ενδεικτικά, είτε αναφορικά με δαπάνες επιστροφής είτε με καταστροφή, φθορά ή βλάβη, αποζημίωση αξίας του προϊόντος κ.λπ.).