Κλείσιμο
Πληροφορίες
Γλώσσα
Γλώσσα
Κερδίστε έκπτωση 10%

με  την εγγραφή  σας στο newsletter

Γλώσσα
Το καλάθι μου

Όροι Πώλησης

Γενικοί Όροι Πώλησης

Γενικοί Όροι Πώλησης μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος

Εύρος εφαρμογής

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Πώλησης εφαρμόζονται στις πωλήσεις μέσω του ηλεκτρονικού  καταστήματος  www.myelements.gr  το οποίο αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας «ISOPLUS AE Συμπληρώματα Διατροφής, Αθλητικά είδη Α.Ε.», (εφ’εξής θα αναφέρεται ως  “e-shop”).

Στοιχεία πωλητή - πελάτη

Ο πωλητής είναι η Ανώνυμη  Εταιρεία με την επωνυμία «ISO-PLUS  Συμπληρώματα Διατροφής, Αθλητικά είδη Α.Ε.» η οποία εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, Λεωφόρος Συγγρού αρ. 236, νομίμως εκπροσωπούμενης με ΑΦΜ 999607387 και αριθμό ΓΕΜΗ: 130656801000 εφεξής θα αναφέρεται ως «η Εταιρεία» ή/και «ο Πωλητής» ή/και “e-shop”

Ο εκάστοτε καταναλωτής ή/και επισκέπτης του e-shop ο οποίος θα επιβεβαιώνει μία παραγγελία αγοράς θα αναφέρεται εφ εξής ως «πελάτης» ή/και «καταναλωτής»

Κατάρτιση της πώλησης

Η ολοκλήρωση, εκ μέρους του Πελάτη της εκάστοτε Παραγγελίας για την αγορά των προϊόντων που βρίσκονται στο καλάθι του στο e-shop και η οποία γίνεται πατώντας «ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ» αποτελεί πρόταση αγοράς προς την εταιρεία των ως άνω προϊόντων. Η αποδοχή της πρότασης, εκ μέρους της εταιρείας, θα συντελείται μόνο κατόπιν της επιβεβαίωσης της παραγγελίας, που θα αποστέλλεται από την Εταιρεία με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχει δηλώσει ο καταναλωτής ή/και μέσω SMS ή/και μέσω της εφαρμογής Viber κατ’ επιλογή της Εταιρείας.

Για την ολοκλήρωση, εκ μέρους του Πελάτη της εκάστοτε Παραγγελίας για την αγορά των προϊόντων που βρίσκονται στο καλάθι του στο e-shop, απαιτείται, ο Πελάτης να έχει συμφωνήσει και να έχει αποδεχτεί την εφαρμογή των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Αγορών, πατώντας το σχετικό κουμπί.

Διαθεσιμότητα αγαθών

Εάν τα προϊόντα που παραγγέλλονται δεν είναι διαθέσιμα ή δεν είναι διαθέσιμα στην αναγραφόμενη τιμή λόγω λανθασμένης αναγραφής τιμής κατά τον χρόνο της παραγγελίας και της επεξεργασίας της, η Εταιρεία  επιφυλάσσεται να μην αποδεχτεί τη συγκεκριμένη παραγγελία και, κατά συνέπεια να μην καταρτίζεται η πώληση. Ο πελάτης θα ενημερώνεται σχετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα ή/και μέσω SMS ή/και μέσω της εφαρμογής Viber κατ’ επιλογή της Εταιρείας και οι τυχόν καταβολές θα επιστρέφονται στον πελάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόπο που επέλεξε να διενεργήσει την πληρωμή ο πελάτης, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά.

Παράδοση προϊόντος – Έξοδα παράδοσης

Οι χρόνοι παράδοσης των προϊόντων και τα έξοδα παράδοσης αναγράφονται και ενημερώνεται ο πελάτης, κατά το στάδιο της ολοκλήρωσης της παραγγελίας και πριν ολοκληρωθεί αυτή, και εξαρτώνται από το τρόπο πληρωμής (πιστωτική / χρεωστική κάρτα, αντικαταβολή, κατάθεση σε τράπεζα) και το τόπο παράδοσης που επιλέγει ο Πελάτης.

Η επεξεργασία των παραγγελιών πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 08:00 π.μ. έως τις 16:00. Η επεξεργασία των παραγγελιών, που υποβάλλονται Σάββατο, Κυριακή και αργίες πραγματοποιείται την επόμενη εργάσιμη μέρα.

Στην περίπτωση που το προϊόν αποστέλλεται στον τόπο που έχει επιλέξει ο πελάτης, το προϊόν παραδίδεται σε εξωτερικό συνεργάτη προς μεταφορά και παράδοση στον πελάτη και ο πελάτης ενημερώνεται ηλεκτρονικά, ή/και μέσω SMS ή/και μέσω της εφαρμογής Viber, κατ’ επιλογή της Εταιρείας, ότι το προϊόν είναι έτοιμο προς αποστολή. Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται βάσει της παραγγελίας του πελάτη. Τυχόν λανθασμένη καταχώριση εκ μέρους του πελάτη του τόπου παράδοσης και, συνεπεία αυτού, λανθασμένος υπολογισμός εξόδων αποστολής δεν βαρύνει την εταιρεία, αλλά τον πελάτη.

Αν ο πελάτης δεν δύναται να παραλάβει ο ίδιος την παραγγελία του, αλλά επιθυμεί να εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο, τότε οφείλει να αποστέλλει ηλεκτρονικό μήνυμα  από την διεύθυνση email που έκανε την παραγγελία, προς την εταιρεία (email  [email protected].) αναφέροντας τα στοιχεία του προσώπου που θα παραλάβει και να εφοδιάσει το τρίτο πρόσωπο –το οποίο ομοίως θα φέρει επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας- με τα στοιχεία ταυτοποίησης της παραγγελίας, προς παραλαβή της συγκεκριμένης παραγγελίας.

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται παράδοση ή παραλαβή σε ή από ανήλικο, ούτε κατόπιν εξουσιοδότησης. Η εταιρεία  ρητώς επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος να θεωρήσει την πώληση άκυρη ή να υπαναχωρήσει από αυτή.

Επισημαίνεται, ότι, καθώς μετά από την παράδοση των προϊόντων, ο κίνδυνος μεταβαίνει στον πελάτη, οφείλει να ελέγχει κατά την παραλαβή τα προϊόντα που παραλαμβάνει, καθώς με την υπογραφή του κατά την παραλαβή επιβεβαιώνει, ότι παρέλαβε ορθώς τα προϊόντα της παραγγελίας του.

Εφόσον ο πελάτης δεν παραλάβει το προϊόν μετά από τη λήψη της ειδοποίησης προς αποστολή και παρά τη σχετική ειδοποίηση, η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπαναχωρήσει από την πώληση. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο πελάτης θα λάβει ένα πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας με το τίμημα της πώλησης πλέον των εξόδων αποστολής που έχει καταβάλει, το οποίο θα εξοφλείται από τη Εταιρεία  με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο διενήργησε ο πελάτης την καταβολή του τιμήματος.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες παραδοθούν άλλα προϊόντα από αυτά που έχει παραγγείλει ο πελάτης κατά είδος ή/και ποσότητα, ο πελάτης θα πρέπει να επιστρέψει τα προϊόντα προς έλεγχο και για τη διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία θα αποστείλει τα σωστά προϊόντα της παραγγελίας και τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την Εταιρεία τηρουμένων των αρχικών διαδικασιών μεταφοράς και παράδοσης

Παραλαβή απο την έδρα της εταιρίας

Στην περίπτωση που ο πελάτης επιλέξει να παραλάβει τα προϊόντα από τα γραφεία της εταιρείας (Λεωφόρος Συγγρού 236, Καλλιθέα Αττικής), ο πελάτης θα ενημερώνεται ηλεκτρονικά ή/και μέσω SMS ή/και μέσω της εφαρμογής Viber, κατ’ επιλογή της Εταιρείας, για το πότε η παραγγελία είναι έτοιμη προς παραλαβή  (επιβεβαίωση παραλαβής). Ο πελάτης υποχρεούται να παραλάβει την παραγγελία του εντός 5 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης παραλαβής. Για την παραλαβή της παραγγελίας, ο πελάτης θα επιδεικνύει την επιβεβαίωση της παραγγελίας και την ειδοποίηση για την παραλαβή, καθώς επίσης και επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας (όπως δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης).

Αν ο πελάτης δεν δύναται να παραλάβει ο ίδιος την παραγγελία του, αλλά επιθυμεί να εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο, τότε οφείλει να αποστέλλει ηλεκτρονικό μήνυμα προς τη εταιρεία (email  [email protected]) αναφέροντας τα στοιχεία του προσώπου που θα παραλάβει και να εφοδιάσει το τρίτο πρόσωπο –το οποίο ομοίως θα φέρει επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας - επιπροσθέτως με ειδική εξουσιοδότηση προς παραλαβή της συγκεκριμένης παραγγελίας.

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται παράδοση ή παραλαβή σε ή από ανήλικο, ούτε κατόπιν εξουσιοδότησης. Η εταιρεία  ρητώς επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος να θεωρήσει την πώληση άκυρη ή/και να υπαναχωρήσει από αυτή.

Επισημαίνεται, ότι, καθώς μετά από την παραλαβή των προϊόντων, ο κίνδυνος μεταβαίνει στον πελάτη, οφείλει να ελέγχει κατά την παραλαβή τα προϊόντα που παραλαμβάνει, καθώς με την υπογραφή του κατά την παραλαβή επιβεβαιώνει, ότι παρέλαβε ορθώς τα προϊόντα της παραγγελίας του.

Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές​ και δεν μπορούν σε καμία
περίπτωση να λειτουργήσουν δεσμευτικά για την εταιρεία.

Πληρωμή

Όλες οι τιμές που αναφέρονται στο e-shop είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τον κατά νόμο Φ.Π.Α.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας, ο πελάτης μπορεί να επιλέξει τον τρόπο πληρωμής που επιδεικνύεται, ήτοι με αντικαταβολή, με πιστωτική κάρτα, με ηλεκτρονική κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, μέσω PayPal, VivaWallet κ.λ.π.

Εφόσον επιλεγεί η παραλαβή από την έδρα της εταιρείας  δεν είναι δυνατή η πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, εκτός εάν η μεταφορά του τιμήματος – πληρωμή έχει εμφανιστεί στο τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας κατά τη στιγμή της παραλαβής.

Στις περιπτώσεις τηλεφωνικών παραγγελιών, κατά τις οποίες ο πελάτης έχει επικοινωνήσει ο ίδιος προκειμένου να θέσει την παραγγελία του μόνο η αντικαταβολή ή η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, είναι δυνατοί ως τρόποι πληρωμής

Συναλλαγές πάνω από 300,00€ δεν επιτρέπεται να διενεργούνται με μετρητά, συνεπώς δεν είναι δυνατή, σε αυτή την περίπτωση, η επιλογή της αντικαταβολής. Επιπλέον, η αντικαταβολή δεν αποτελεί μέθοδο πληρωμής για παραγγελίες άνω των 150,00€.

Τα δεδομένα που ο πελάτης καταχωρίζει κατά τη διενέργεια μιας ηλεκτρονικής πληρωμής, δεν ελέγχονται ούτε τυγχάνουν επεξεργασίας ούτε αποθηκεύονται από την Εταιρεία αλλά από τον εκάστοτε πάροχο ή/και διακομιστή πληρωμής.

Εφόσον επιλεγεί πληρωμή με τραπεζική κατάθεση, η παραγγελία ολοκληρώνεται με την εμφάνιση του ποσού της πληρωμής, στον αντίστοιχο τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας Ο χρόνος εμφάνισης ενδέχεται να ποικίλει ανάλογα με την Τράπεζα (συνήθως 2-3 εργάσιμες ημέρες). Αν δεν πραγματοποιηθεί η εμφάνιση του ποσού της κατάθεσης εντός 4 εργάσιμων ημερών από την ημέρα της παραγγελίας, η Εταιρεία θα επικοινωνεί με τον πελάτη τηλεφωνικά και εφόσον ο πελάτης δεν ανταποκριθεί στην κατάθεση του ποσού της πληρωμής εντός της επόμενης 1 εργάσιμης ημέρας, η παραγγελία ακυρώνεται αυτόματα. Τυχόν χρεώσεις κατά την πραγματοποίηση τραπεζικών καταθέσεων ή/και εμβασμάτων, δεν αφορούν την Εταιρεία αλλά τις τράπεζες και ως εκ τούτου το ποσόν το οποίο θα εμφανιστεί στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας θα πρέπει να είναι το ποσόν της παραγγελίας .

Σε περίπτωση, που απαιτείται επιστροφή χρημάτων, αυτή θα διενεργείται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο διενήργησε ο πελάτης την καταβολή του τιμήματος,

Πώληση αποκλειστικά και μόνο σε τελικούς χρήστες-καταναλωτές

Τα προϊόντα που διατίθενται από το e-shop  προορίζονται και πωλούνται αποκλειστικά σε καταναλωτές ως τελικούς χρήστες και διατίθενται ανά καταναλωτή σε μέση ανά νοικοκυριό ποσότητα. Η πώληση προϊόντων για εμπορικούς σκοπούς δεν επιτρέπεται μέσω του eshop. Η εταιρεία  επιφυλάσσεται του δικαιώματος άρνησης αποδοχής της παραγγελίας και της πρότασης αγοράς εφόσον δημιουργούνται υπόνοιες ότι γίνονται με σκοπό την εμπορική εκμετάλλευση των προϊόντων.

Διατήρηση κυριότητας

Η κυριότητα των προϊόντων μεταβιβάζεται στον πελάτη μόνο μετά την πλήρη εξόφληση του τιμήματος αυτών.

Ο κίνδυνος και η ευθύνη του προϊόντος μετά την παραλαβή του από τον πελάτη, ανήκει αποκλειστικά και μόνο σε αυτόν, με την επιφύλαξη των αναφερόμενων στους παρόντες Όρους.

Δικαίωμα υπαναχώρησης / Επιστροφή προϊόντος

Ο πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση εντός 14 ημερολογιακών ημερών, οι οποίες εκκινούν από τον χρόνο παράδοσης του προϊόντος (στον πελάτη ή στον μεταφορέα που ο τελευταίος υποδεικνύει), επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση, είτε δωρεάν με την εταιρία courier που υποδεικνύει η Εταιρεία, είτε επιβαρυνόμενος με τα έξοδα επιστροφής και τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών. 

Ο πελάτης θα πρέπει εντός της ως άνω προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών να στείλει έγγραφη δήλωση υπαναχώρησης ακόμα και άνευ αιτιολογίας. Επίσης η επιστροφή – αποστολή των προϊόντων εντός της ως άνω προθεσμίας στην αρχική τους κατάσταση θεωρείται ως εμπρόθεσμη υπαναχώρηση.

Η δήλωση αποστέλλεται εγγράφως χρησιμοποιώντας την Φόρμα Επιστροφής

Μετά την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο πελάτης θα λαμβάνει sms στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει με την επιβεβαίωση της υπαναχώρησης.

Τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης ήτοι της αποστολής της ως άνω δήλωσης με έξοδα και ευθύνη του πελάτη στη διεύθυνση: «ISO-PLUS  Συμπληρώματα Διατροφής, Αθλητικά είδη Α.Ε.» Λεωφόρος Συγγρού αρ. 236 Καλλιθέα Αττικής.

Η επιστροφή των προϊόντων και  η υπαναχώρηση γίνεται δεκτή μόνο και εφόσον τα προϊόντα προς επιστροφή, κατά τη παραλαβή τους από την Εταιρεία είναι στην ίδια φυσική και αρχική κατάσταση.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης, πέρα των ως άνω,  δεν εφαρμόζεται και κατ’ επέκταση δεν γίνεται δεκτή η επιστροφή προϊόντων στις κάτωθι περιπτώσεις:

  • Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί ή αποσφραγισθεί
  • Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα που παραδίδονται δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή μόλις αποσφραγιστούνγια λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής 
  • Στις περιπτώσεις προμήθειας τροφίμων, ποτών ή άλλων αγαθών, που προορίζονται για τρέχουσα κατανάλωση και εν γένει σε περίπτωση αναλώσιμων προϊόντων εφόσον αυτά έχουν ανοιχτεί.
  • Στις περιπτώσεις που προϊόντα μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα

Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης εκ μέρους του πελάτη και παραλαβής των προϊόντων από την Εταιρεία σύμφωνα με τα ως άνω, η εταιρεία έχει την υποχρέωση επιστροφής  των χρημάτων που είχε καταβάλει ο πελάτης κατά την εκτέλεση της παραγγελίας συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αρχικής αποστολής παράδοσης στον πελάτη, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των προϊόντων, σύμφωνα με τα ως άνω, από την εταιρεία. Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έγινε και η καταβολή τους εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά με τον πελάτη.

Ρητώς συμφωνείται και ο πελάτης παρέχει ήδη την ανέκκλητη εντολή και συναίνεσή του προς τούτο, ότι η εταιρεία δικαιούται να παρακρατά από το επιστρεφόμενο ποσό τα έξοδα επιστροφής (εφόσον το/ τα προϊόντα επιστρέφονται στην εταιρία με μη ενδεδειγμένο μέσο, όπως η συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών courier) οποία βαρύνουν τον πελάτη  καθώς και τυχόν αποζημίωση σε περίπτωση καταστροφής, φθοράς ή βλάβης του προϊόντος ή απομείωσης της αξίας του προϊόντος οφειλόμενης σε ενέργειες του πελάτη. Η Εταιρεία σε κάθε περίπτωση δικαιούται να αξιώνει με κάθε νόμιμο τρόπο κάθε ποσό που ζημιώθηκε (ενδεικτικά, είτε αναφορικά με δαπάνες επιστροφής είτε με καταστροφή, φθορά ή βλάβη, αποζημίωση αξίας του προϊόντος κ.λπ.). 

Εξαργύρωση Κουπονιών

Δικαιούχοι κουπονιών προκειμένου να προχωρήσουν στην εξαργύρωση τους, θα πρέπει, πριν την εξαργύρωση, να ενημερώνονται ως προς τους όρους εξαργύρωσης αυτών που αναγράφονται κάθε φορά και σε σχέση με κάθε ένα κουπόνι.

Λειτουργία κουπονιών κατά τη διάρκεια προωθητικών ενεργειών

Τα κουπόνια των προωθητικών ενεργειών της εταιρείας δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλα κουπόνια. Το όφελος που το καθένα ενσωματώνει εμφανίζεται απευθείας στο καλάθι αγορών. Κάθε κουπόνι είναι εξατομικευμένο και συνδέεται μόνο με συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια και ισχύει για όσο χρόνο διαρκεί η αντίστοιχη προωθητική ενέργεια.

Δικαιώματα καταναλωτών - Ευθύνη - Ανωτέρα Βία

Τα δικαιώματα των καταναλωτών που απορρέουν από τις διατάξεις περί πώλησης καταναλωτικών αγαθών και εγγυήσεων του Αστικού Κώδικα και του Ν2251/1994  καθώς και από κάθε άλλη διάταξη περί προστασίας του καταναλωτή, ισχύουν ως έχουν.

Οι πληροφορίες οι οποίες περιέχονται κατά την περιγραφή των προϊόντων του eshop  αποσκοπούν στην παρουσίαση τους και μόνο. Η εταιρεία δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση, ρητά ή σιωπηρά, ως προς την πληρότητα ή την ορθότητα των πληροφοριών που περιέχονται ως προς τα προϊόντα. Κατ’ επέκταση παρά το γεγονός ότι οι πληροφορίες που περιέχονται ήταν ακριβείς κατά την ημερομηνία δημοσίευσης τους, ενδέχεται να μην συνεχίζουν να είναι επίκαιρες. Συνεπώς, ο πελάτης έχει την υποχρέωση και οφείλει, να ελέγχει οιαδήποτε πληροφορία αναφορικά με τα προϊόντα πριν τα χρησιμοποιήσει καθ' οιονδήποτε τρόπο. Τυχόν συμβουλές που παρέχονται στο eshop δεν απαλλάσσουν τον πελάτη από την υποχρέωση διεξαγωγής δικού του ελέγχου σχετικά με τις συμβουλές και τα προϊόντα μας, με σκοπό την εξακρίβωση της καταλληλόλητάς τους για τις επιδιωκόμενες χρήσεις και σκοπούς. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή συμβουλή αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με την εταιρία στο τηλ 2130888700

Αξιώσεις για αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση πάσης φύσεως και για οιοδήποτε λόγο νομικό ή/και πραγματικό αποκλείονται. Ιδία δε, αποκλείονται αξιώσεις για βλάβες της υγείας, της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας.

Αποκλείεται κάθε αξίωση αποζημίωσης ή χρηματικής ικανοποίησης πάσης φύσεως και για οιοδήποτε λόγο νομικό ή/και πραγματικό σε περίπτωση συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας.

Αξιώσεις για ελαττώματα

Ο πελάτης δικαιούται επίσης, εντός των νομίμων χρονικών πλαισίων των 14 ημερολογιακών ημερών και, ανεξάρτητα από το ως άνω αναφερόμενο δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης, να ασκήσει τα εκ του νόμου δικαιώματά του λόγω ελαττωματικότητας του προϊόντος υποβάλλοντας απευθείας αίτημα στην εταιρεία.

Το ως άνω δικαίωμα δεν μπορεί να ασκηθεί στις περιπτώσεις των προϊόντων που εξαιρούνται από το δικαίωμα υπαναχώρησης. Παρόλα αυτά ακόμα και σε αυτά τα προϊόντα (που εξαιρούνται του δικαιώματος υπαναχώρησης) ο πελάτης εφόσον παρατηρήσει κάποιο ελάττωμα ή/και αλλοίωση ή/και παρενέργεια, υποχρεούται να το αναφέρει άμεσα στην εταιρεία και εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος των 14 ημερών από την παράδοσή του.

Σε περίπτωση ελαττώματος ή/και αλλοίωσης (ελάττωμα)  ο πελάτης οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας  στο τηλ 2130888700ή να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στο email  [email protected] με όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Εφόσον ένα προϊόν δηλωθεί ως ελαττωματικό από τον πελάτη, η εταιρεία επιφυλάσσεται ρητώς για την πρότερη διάγνωση του προϊόντος ως ελαττωματικού από αρμόδιους ειδικούς τεχνικούς.

Εφόσον ένα προϊόν επιστραφεί ως ελαττωματικό, ο πελάτης  θα μπορεί, με τον αριθμό παραγγελίας, να ενημερώνεται σχετικά με την πορεία της εξέτασης του ως προς την ελαττωματικότητα.

Σε περίπτωση που το προϊόν ανήκει σε κατηγορία προϊόντων τα οποία χρήζουν επισκευής και ο πελάτης το παραδώσει για επισκευή και δεν προβεί σε παραλαβή του προϊόντος εντός 3 μηνών από την ημερομηνία παράδοσης του, αποδέχεται και δηλώνει ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ότι εγκαταλείπει τη νομή του προϊόντος επί σκοπώ παραιτήσεως από την κυριότητα και παραιτείται από κάθε δικαίωμα / αξίωσης απόδοσης, διεκδίκησης, αποζημίωσης κ.λ.π.

Στα εκτός εγγύησης προϊόντα και εάν ακόμα δεν υπάρξει επισκευή του προϊόντος, ενδέχεται να υπάρξει ελάχιστη χρέωση ελέγχου.

Τελικές διατάξεις

Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει και η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της εταιρείας  και του πελάτη, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.

Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς μπορείτε να απευθυνθείτε στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, π.χ. στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πλ. Κάνιγγος, 10181, Αθήνα, www.efpolis.gr, τηλ.:1520, φαξ:2103843549), στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr, Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, τηλ.:2106460734, φαξ:2106460414.), στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών (άρθρο 11 του ν.2251/1994) που εδρεύουν στους κατά τόπους Δήμους της χώρας.

Επίσης, μπορείτε να απευθύνεστε στον Ευρωπαϊκό Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, στην σχετική πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (Online Dispute Resolution - ODR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Σε περίπτωση μη εφαρμογής κάποιου όρου της παρούσας συμφωνίας, οι λοιποί παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.